Dlaczego operator płatności wymaga weryfikacji esklepu?

Jaka jest rola operatora płatności?

Rolą operatora jest skrócenie i ułatwienie procesu płatności wszystkim stronom transakcji:

  • klientowi, który dokonuje transakcji,
  • odbiorcy płatności, np. e-sklepowi,
  • bankowi odbiorcy, który wysyła informację o wykorzystaniu środków,
  • bankowi płatnika, który księguje środki na koncie.

 

Rola operatora schemat

Operator koordynuje transakcję użytkownika i dostarcza technologię, która pozwala skrócić do minimum proces płatności za zakup oraz zakończyć go w kilka chwil. Należy pamiętać, że dzisiejszy konsument jest bardzo wymagający i oczekuje, że wpłacone przez niego środki zostaną natychmiastowo przekazane na konto odbiorcy, a towar zostanie do niego niezwłocznie wysłany.

 

Co w sytuacji, gdy e-sklep nie oferuje szybkiej płatności od operatora? Konsument musi opłacić swój zakup za pobraniem lub przelewem tradycyjnym, który może być księgowany do 2 dni, a następnie przeprocesowany w e-sklepie. Tym samym, cała operacja wydłuża się o nawet kilka dni.

Co daje sprzedawcy weryfikacja?

Okazanie dowodu osobistego wiąże się z udostępnieniem wrażliwych danych i budzi pewien niepokój właściciela, który musi rozważyć czy udostępnienie tak poufnych informacji będzie bezpieczne.

 

Operatorzy płatności internetowych (m.in. PayU), działający na mocy zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) jako Krajowe Instytucje Płatnicze (KIP), są zobowiązani do weryfikacji tożsamości sprzedawców indywidualnych z pomocą dowodów osobistych, a dodatkowo dokumentów rejestrowych – w przypadku firm.

 

Ten obowiązek wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. zwanej również ustawą AML.

 

Proces przekazywania danych odbywa się bezpośrednio w środowisku operatora płatności, audytowanym i kontrolowanymi przez organy nadzoru, aby zagwarantować bezpieczeństwo i uniknąć potrzeby przekazywania danych przez podmioty trzecie.

 

Zweryfikowany sprzedawca wzbudza większe zaufanie konsumenta i szybciej sprzedaje oferowane produkty, a także łatwiej nawiązuje bliskie relacje z kupującymi. Dodatkowo, zweryfikowany sprzedawca może liczyć na szerszą gamę metod płatności dla swoich klientów, jak np. karty (debetowe, kredytowe, ApplePay i GPay), raty, płatności odroczone czy nawet natychmiastowe wypłaty.

14