Prywatność

Wszystkie istotne informacje o prywatności w PayU w jednym miejscu. Zapoznanie się z nimi pozwoli ci zrozumieć sposób, w jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy Twoje dane osobowe.

  • Zasady prywatności

    Podstawa naszego podejścia do prywatności i ochrony danych. Zasady te obowiązują naszą organizację na każdym etapie procesu zarządzania danymi i pomagają jej rozwijać się jako globalny usługodawca w zakresie finansów i płatności.

  • Ogólna nota o prywatności

    Niniejsza nota ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i chronimy twoje dane osobowe. Określone są w niej również twoje prawa i możliwości wyboru w zakresie twoich danych osobowych oraz sposób, w jaki możesz się z nami skontaktować.

  • Polityka cookies

    Polityka cookies określa wykorzystywane przez nas rodzaje plików cookies, pobierane przez nas informacje i czas ich przechowywania.

14