Dokumenty do pobrania

Regulaminy i materiały informacyjne. Dla sprzedających, kupujących oraz partnerów.

Dla Sprzedających

 • Regulamin Systemu PayU – obowiązuje od 1.02.2024 – pobierz
 • Załącznik nr 1 (lista rodzajów dóbr i usług wyłączonych z obrotu) – pobierz
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu Systemu – pobierz
 • Załącznik do Regulaminu nr 3 – Znak towarowy spółki PayU oraz znaki towarowe instytucji pośredniczących – wytyczne do stosowania – pobierz
 • Załącznik do Regulaminu nr 4 – obowiązuje od 1.02.2024 – pobierz
 • Tabela opłat obowiązująca od 1.06.2022 pobierz
 • Regulamin usługi płatności elektronicznych – obowiązuje od 1.02.2024 – pobierz
 • Wzór umowy z Akceptantem – obowiązuje od 1.03.2022 – pobierz
 • Dalsze wytyczne – obowiązujące od 1.02.2024 – pobierz
 • Wytyczne bezpieczeństwa dot. przetwarzania danych płatniczych – pobierz
 • Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi – obowiązuje od 1.02.2024 – pobierz
 • Chargeback – pobierz
 • Wysokość opłaty Interchange – pobierz
 • Wniosek o zmianę numeru rachunku bankowego – pobierz
 • Przewodnik po elementach strony sklepu – pobierz
 • Obsługa Panelu Menadżerskiego – pobierz
 • Regulamin Usługi mTransfer mobilny – pobierz
 • Wymagania i zalecenia dla usługi Link do płatności – pobierz
 • Regulamin usługi PayU Express – pobierz
 • Wymagania i zalecenia dla usługi PayU Express – pobierz
 • Regulamin usługi Google Pay – pobierz
 • Wymagania i zalecenia dla usługi Płatności cykliczne – pobierz
 • Lista dostępnych metod płatności – pobierz
 • Metody płatności w PayU (belka) – pobierz
 • Certyfikat PCI Compliance – pobierz
 • PSD – pobierz
 • eBook RODO – pobierz
 • PCI DSS AoC – PayU Polska 2024 – pobierz
 • Raty PayU – Jak promować w sklepie – pobierz
 • Raty PayU – Banery promujące Raty 0% – pobierz
 • Raty PayU – Banery promujące Raty Standardowe – pobierz

 

Poradnik User Experience

 

 • Poradnik „User Experience w sklepie” – język polski – pobierz
 • Poradnik „User Experience w sklepie” – język czeski – pobierz
 • Poradnik „User Experience w sklepie” – język rosyjski – pobierz
 • Poradnik „User Experience w sklepie” – język rumuński – pobierz
 • Poradnik „User Experience w sklepie” – język turecki – pobierz

Dla Partnerów

 • Regulamin świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora – pobierz
 • Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora – pobierz
 • Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora – pobierz
 • Załącznik nr 3 do regulaminu świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem integratora – pobierz

Dla Kupujących

 • PayU Raty – najczęściej zadawane pytania przez kupujących pobierz
 • PayU Raty – Regulamin Kredytu 0% – pobierz
 • Regulamin usługi pośrednictwa kredytowego PayU – pobierz
 • PayU Raty – Lista Organizacji Finansujących – pobierz
 • PayU Raty – przykłady reprezentatywne – pobierz
 • Kredyt gotówkowy – przykład reprezentatywny- pobierz
 • Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU – pobierz
 • Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU – pobierz
 • Regulamin zasilania kont telefonicznych – pobierz
 • Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących – pobierz
 • Regulamin Usługi PayU Express – pobierz
 • Prawa kupującego przy dokonywaniu płatności w Europie- pobierz

Archiwalne dokumenty

 • Regulamin Systemu PayU – pobierz
 • Regulamin Systemu PayU – ważny do 31.01.2024 – pobierz
 • Regulamin usługi płatności elektronicznych – pobierz
 • Regulamin usługi płatności elektronicznych – obowiązuje do 31.01.2024 – pobierz
 • Wzór umowy z Akceptantem – pobierz
 • Dalsze wytyczne – pobierz
 • Dalsze wytyczne- ważne do 31.01.2024 – pobierz
 • Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi – pobierz
 • Regulamin usług płatności kartami płatniczymi – ważny do 31.01.2024 – pobierz
 • Załącznik do Regulaminu nr 4 – obowiązuje od 1.03.2022 – pobierz
 • Załącznik do Regulaminu nr 4 – ważny do 31.01.2024 – pobierz
14