Kontakt dla mediów

W PayU dzieje się wiele ciekawych wydarzeń. Jeśli chcesz skontaktować się z naszym zespołem medialnym, napisz na prasa@payu.pl.

Pamiętaj, że aby odpowiedzieć na twoje zapytanie, potrzebujemy twoich danych osobowych. Będziemy je przetwarzać zgodnie z (Notą o prywatności PayU) PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

14