Globalny handel, lokalne płatności

– o potencjale cross-border e-commerce i roli płatności online w jego rozwoju.

E-handel transgraniczny (z ang. cross-border e-commerce) stanowi dla firm potencjał zarobkowy, który w najbliższych latach będzie rósł dwukrotnie szybciej, niż dochód ze sprzedaży e-commerce. Dodatkowo, dla niektórych podmiotów, obecność tylko na jednym rynku oznaczać może wręcz spadek tempa wzrostu.

 

Cross-border e-commerce staje się coraz ważniejszym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w handlu internetowym, a płatności są jednym z kluczowych procesów, który wspiera generowanie dodatkowych przychodów z międzynarodowych transakcji.

 

Konsumenci lubią fakt, że zagraniczni sprzedawcy oferują im dostęp do szerszej gamy produktów. Już ponad jedna trzecia kupujących online w Unii Europejskiej korzysta z tego przywileju robiąc transgraniczne zakupy. Jednocześnie, dzięki rozwojowi wygodnych cyfrowych metod płatności, czują się oni coraz swobodniej kupując przez internet towary z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Odpowiednie dopasowanie metod płatności do preferencji użytkowników na danym rynku pomaga sprzedawcom zbudować zaufanie oraz, co się z tym wiąże, zwiększać liczbę transakcji i konwersję sprzedaży. ​

 

Płatności transgraniczne to jednak bardzo złożony i dynamicznie rozwijający się obszar, w którym standardy branżowe ewoluują,​ a procesy stają się coraz bardziej wieloaspektowe. Pojawiają się również nowe regulacje prawne i rosną wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Doświadczenie klienta, na które wpływ ma m.in. dostępność​ lokalnych metod płatności, coraz częściej wysuwa się na pierwszy plan. W przypadku merchantów sprzedających na wielu rynkach samodzielne zapanowanie nad tymi wszystkimi aspektami, bez wsparcia odpowiedniego partnera, może być szczególnie trudne.

 

Sprzedawcy internetowi zainteresowani międzynarodowym rozwojem swojej działalności mogą oczekiwać, że wraz ze wzrostem liczby rynków, na których będą chcieli być obecni, ich płatności będą coraz bardziej złożone i wieloaspektowe. 

 

Wiele podstawowych rozwiązań bramek płatniczych zapewnia prosty sposób akceptowania popularnych globalnych metod płatności, takich jak karty płatnicze czy oparte o nie portfele elektroniczne. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana dla merchantów sprzedających za granicą, jeśli chcą oni akceptować lokalne karty płatnicze, przelewy bankowe i inne alternatywne metody płatności.

 

Zdarza się, że firmy, które chcą szybko rozpocząć sprzedaż w wielu lokalizacjach, decydują się na wdrożenie tylko globalnie dostępnych metod płatności, albo rozpoczynają współpracę z wieloma dostawcami bramek płatności w celu przetwarzania lokalnych płatności w każdej lokalizacji. Pierwsze podejście nie zaspokaja jednak w pełni potrzeb konsumentów, z kolei drugie nie jest efektywne kosztowo, ani łatwe w obsłudze.​

 

Merchanci z rozdrobnioną infrastrukturą płatniczą na wielu rynkach (korzystający z wielu dostawców bramek płatniczych na różnych rynkach) są narażeni na większe ryzyko naruszenia bezpieczeństwa płatności i większą liczbę odrzuconych płatności, co prowadzi do zmniejszenia konwersji i utraty przychodów.

 

Z każdą transakcją międzynarodową wchodzącą w interakcję z wieloma różnymi potencjalnymi bankami autoryzacyjnymi, procesorami płatności i dostawcami metod płatności, z których wiele jest unikalnych dla określonych rynków, znaczenie jednego rozwiązania integrującego te różne warstwy płatności nigdy nie było większe w kontekście zapewnienia wygodnego sposobu zarządzania tym procesem i raportowania.

 

Dlatego w PayU GPO skonsolidowaliśmy wszystkie aspekty płatności w ramach jednej platformy płatniczej, skonfigurowanej pod indywidualne potrzeby merchanta, i usprawniamy wszelkie procesy związane z płatnościami. Nasze rozwiązania w zakresie lokalnych metod płatności, pozwalają nam wspierać merchantów w rozwijaniu sprzedaży transgranicznej i w całości zadbać o bezpieczne i efektywne procesowanie transakcji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w Ameryce Południowej i w Afryce. ​

 

Forma płatności zaproponowana przez sklep czy platformę online ma kluczowe znaczenie dla finalizacji transakcji w e-commerce. W wielu krajach nawet połowa klientów może wycofać się z zakupów, jeśli nie jest dostępna preferowana forma zapłaty.

 

Firmy sprzedające towary za granicę powinny uwzględniać w swoich strategiach lokalne preferencje dotyczące płatności, co oznacza konieczność inwestowania w odpowiednią technologię, która zapewni konsumentom kupującym na zagranicznych stronach internetowych możliwość:

 

  • przeglądania cen w lokalnej walucie;
  • dokonywania płatności w lokalnej walucie;
  • dokonywania płatności przy użyciu preferowanej przez siebie metody;
  • sprawdzenia z góry, jakie będą ew. dodatkowe opłaty (podatki, cła, dostawa etc.)

 

Oferowanie płatności w różnych walutach może być skomplikowane. Konieczne jest z jednej strony dostosowanie systemów płatności do obsługi wielu walut transakcyjnych, z drugiej do obsługi określonej waluty bądź walut rozliczeniowych z merchantem. Podczas gdy więc wysyłanie i otrzymywanie pieniędzy przez Internet staje się coraz łatwiejsze dla konsumentów i z ich perspektywy trwa to kilka sekund, proces zapewniania bezpiecznych i niezawodnych płatności od strony merchanta staje się coraz bardziej złożony.

 

Przeprocesowanie każdej płatności składa się z wielu etapów, a każdy z nich może mieć wpływ na możliwość zatwierdzenia lub odrzucenia transakcji. Rolą operatora płatności, takiego jak PayU GPO, który wspiera wiele firm w ekspansji międzynarodowej, jest zapewnienie harmonijnego, bezpiecznego i wydajnego sposobu przepływu środków z rąk kupującego do sprzedającego.

KLUCZ DO SUKCESU NR 1: znalezienie odpowiednich partnerów

Różne kraje preferują różne metody płatności. To, co jest popularne i powszechnie akceptowane na świecie, nie musi być dominującym rozwiązaniem na jednym, czy drugim rynku lokalnym. Oferowanie szerokiej gamy metod płatności jest kluczowe dla przyciągnięcia klientów. Znalezienie odpowiedniego partnera obsługującego płatności, który dostarczy konsumentom opcje płatności, z których chcą korzystać, pomoże nie tylko zbudować zaufanie, ale i przełoży się na większą liczbę pozytywnie zakończonych transakcji. Również wybór partnerów logistycznych, którzy zapewnią efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw, jest kluczowy dla udanego transgranicznego biznesu e-commerce. Szybka i niezawodna dostawa towarów za granicę, wraz z jasnym przedstawieniem kosztów wysyłki i zapewnieniem możliwości śledzenia przesyłek, mają ogromne znaczenie dla zadowolenia klientów.

KLUCZ DO SUKCESU NR 2: zrozumienie rynku docelowego i potrzeb konsumentów

Każdy rynek ma inne preferencje i zwyczaje zakupowe. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla dostosowania oferty do oczekiwań klientów w danym regionie. Przygotowanie oferty produktowej i wdrożenie strategii marketingowej dopasowanej do lokalnego rynku może znacząco zwiększyć szanse na sukces. Równie ważne jest także zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta w lokalnym języku oraz zrozumienie lokalnych zwyczajów i standardów obsługi klienta.

KLUCZ DO SUKCESU NR 3: technologia i optymalizacja platformy e-commerce

Technologia coraz bardziej ułatwia transakcje międzynarodowe. Rozwój płatności online i platform handlowych umożliwia transakcje w różnych walutach oraz zapewnia bezpieczeństwo dla klientów i sprzedawców. Decydując się na uruchomienie sprzedaży transgranicznej, należy na jednym z wczesnych etapów upewnić się, że platforma e-commerce jest odpowiednio dostosowana do obsługi takich transakcji.

Rynek e-commerce ma się dobrze i nabrał rozpędu w ciągu ostatniej dekady. Badania pokazują, że znaczna część konsumentów jest skłonna wydawać swoje pieniądze za granicą, tworząc w ten sposób nową dużą szansę rozwoju dla merchantów. Liczne sklepy internetowe, różnej wielkości, z powodzeniem rozwijają już swoją sprzedaż na międzynarodowych rynkach, wykorzystując różne strategie, aby dotrzeć do klientów spoza granic kraju. Ich sukces świadczy o potencjale sprzedaży online na arenie międzynarodowej.

 

Więcej informacji o e-handlu transgranicznym znajdziesz w najnowszym raporcie Izby Gospodarki Elektronicznej „Cross border e-Commerce. Marka bez granic”

14