Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

– rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, to dzień, w którym uwaga skierowana jest na dzieci i ich prawa. Każde dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać, dlatego obchodzimy to święto wspólnie z UNICEF Polska i przybliżamy najważniejsze informacje dotyczące konwencji o prawach dziecka.

Konwencja o prawach dziecka

Każde dziecko, niezależnie od kraju, w którym mieszka, od pochodzenia czy wyznania, ma swoje prawa. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

 

Konwencja wyjaśnia kim są dzieci, jakie mają prawa i jakie obowiązki rządzący mają wobec nich. Wszystkie prawa są ze sobą powiązane, są jednakowo ważne i nie można ich odbierać dzieciom. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to okazja, by edukować najmłodszych w zakresie swoich praw i przybliżyć im tę tematykę.

 

Dokument zawiera 54 artykuły, które dotyczą praw dziecka. Ostanie z nich (43 -54) odnoszą się do przepisów, w jaki sposób władze, ONZ – w tym Komitet Praw Dziecka i UNICEF – oraz inne organizacje starają się zapewnić wszystkim dzieciom możliwość pełnego korzystania z ich praw.

konwencja o prawach dziecka

Materiały UNICEF

UNICEF, który w 1946 roku został powołany przez ONZ, został wyznaczony, aby chronić prawa dzieci, wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju wszystkich dzieci. W swoich działaniach organizacja wyznacza pięć strategicznych celów:

 

 

1. Każde dziecko ma szansę na przeżycie i rozwój.

 

Prawo do prawidłowego rozwoju i właściwej opieki medycznej od pierwszych dni życia zapewnia dzieciom przetrwanie, zdrowie i lepszą przyszłość.

 

 

2. Każde dziecko się uczy.

 

Prawo do edukacji jest podstawowym prawem człowieka.

 

 

3. Każde dziecko jest chronione przed przemocą i wykorzystaniem.

 

Zagwarantowanie dzieciom szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim ochrona przed przemocą, wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem są kluczowe dla UNICEF.

 

 

4. Każde dziecko żyje w bezpiecznym i czystym otoczeniu.

 

Rozwój bez zagrożeń również tych spowodowanych zmianami klimatycznymi i życie w czystym środowisku jest elementem sprzyjającym bezpieczeństwu dzieci.

 

 

5. Każde dziecko ma równe szanse w życiu.

 

Każdemu dziecku przysługują prawa wynikające z jego godności jako jednostki ludzkiej. Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o prawach dziecka.

 

 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, udostępniliśmy naszym pracownikom materiały od UNICEF, którymi mogą podzielić się ze swoimi dziećmi i w ten sposób edukować je w zakresie ich praw.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli jesteś świadkiem łamania praw dziecka lub szukasz pomocy w tym zakresie koniecznie reaguj! Pomocy należy szukać korzystając z numerów alarmowych – 112, 997, 998, 999, ale także bezpośrednio poprzez kontakt do Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 lub telefon zaufania do dzieci i młodzieży: 116  111. Więcej informacji na temat tutaj.

 

Jeśli interesuje Cię tematyka praw dziecka i szukasz pomysłu na zajęcia poświęcone tym zagadnieniom, koniecznie zapoznaj się z materiałami udostępnianymi przez UNICEF.

ziemia technologia 20 lat płatności bez granic PayU

14