Pride month

Promowanie różnorodności i inkluzywności w PayU GPO: Nasza misja wspierania społeczności LGBT+

W PayU GPO dbamy o to, by każdy mógł czuć się sobą – chcemy tworzyć miejsce pracy przyjazne każdemu pracownikowi.  Nasz zespół tworzą osoby reprezentujące ponad 40 narodowości, mające różne pochodzenie społeczne, wyznania i poglądy filozoficzne, różniące się pod kątem wyglądu, sprawności fizycznej, orientacji seksualnej czy stanu cywilnego i jesteśmy dumni z naszej różnorodności.

 

Nasze zaangażowanie w różnorodność to w pierwszej kolejności uznanie wyjątkowości każdego z naszych pracowników czy interesariuszy.

 

Mówimy otwarcie o naszych przekonaniach i akceptacji wszelkich różnic między nami. Dlatego z największą dumą zostaliśmy mecenasem 15. edycji LGBT+ Film Festivalu, który niedawno miał miejsce, a w czerwcu – Miesiącu Dumy – organizujemy wydarzenia, w ramach których budujemy świadomość naszych pracowników i otoczenia zewnętrznego na temat społeczności LGBT+.

 

12 czerwca odbył się pokaz specjalny jednego z festiwalowych filmów, “Życie to nie rywalizacja, ale wygrywam”, który poprzedził występ Drag Queen, znanej pod pseudonimem  Gąsiu.

 

Film, który wybraliśmy dla zaproszonych gości to skłaniająca do refleksji, w przededniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, opowieść o trudnościach ciemnoskórych i queerowych  sportsmenek na przestrzeni lat. Wykluczanie ze względu na kolor skóry czy wyższy poziom testosteronu to nie tylko niechlubna historia tych zawodów sportowych, ale rzeczywistość, która wciąż ma miejsce – po dziś dzień nieheteronormatywne sportsmenki są pomijane w klasyfikacjach, dyskryminowane i napiętnowane ze względu na “niekobiecy” wygląd.

 

Chcemy stać po stronie równości, dlatego zależy nam na edukacji i byciu otwartym na doświadczenia osób LGBT+. Poprzez prowadzone inicjatywy poznajemy ich historie, wyzwania z jakimi się mierzą oraz sukcesy, które osiągają. Dziękujemy naszym pracownikom za ich otwartość i wspieranie agendy D&I.

14