Barometr finansowy

Postrzeganie dobrobytu na szybko rozwijających się rynkach.

Zgodnie z wynikami najnowszego globalnego badania dochody i bogactwo nie są źródłem dobrobytu na szybko rozwijających się rynkach.

 

● Trzy czwarte osób o dochodach poniżej średniej w swoim kraju deklaruje, że żyją dostatnio.
● Sześć na dziesięć osób na szybko rozwijających się rynkach twierdzi, że dostęp do usług finansowych przyczynił się do zwiększenia ich dobrobytu.
● Trzy czwarte respondentów uważa, że rząd w ich kraju jest odpowiedzialny za lepszy dostęp do usług finansowych.

 

Przełomowe badanie relacji między usługami finansowymi a dobrobytem na szybko rozwijających się rynkach na całym świecie ujawniło, że definicja dobrobytu jest bardziej związana z bezpieczeństwem finansowym i spokojem wewnętrznym niż z aktualnymi dochodami i dobrobytem.

 

Badania przeprowadzone przez PayU, dział fintech i płatności elektronicznych w ramach Prosusa – wydzielony z globalnego giganta inwestycji technologicznych Naspers – wykazały, że trzy czwarte ludzi na szybko rozwijających się rynkach nie identyfikuje bogactwa i dochodów jako czynnika będącego źródłem dobrobytu. W rzeczywistości trzy czwarte osób o dochodach poniżej średniej w swoim kraju deklaruje, że żyją dostatnio. Zamiast tego, główne źródła dobrobytu to zadowolenie ze swojego życia, dobrego zdrowia przyjaciół i rodziny, posiadanie dobrej i stabilnej pracy oraz posiadanie wystarczającej ilości oszczędności na przyszłość.

 

Tylko jedna czwarta ludzi na szybko rozwijających się rynkach postrzega bogactwo jako główne źródło dobrobytu, przy czym na Bliskim Wschodzie i w Afryce odsetek ten wzrasta do 36%, a w Ameryce Południowej spada do 9%. Jednak taki czynnik jak zdrowie przeważył we wszystkich szybkorozwijających się regionach, zajmując czołowe miejsce na liście czynników będącym źródłem dobrobytu w Azji, Ameryce Łacińskiej, Afryce i Europie Wschodniej.

 

Barometr Dobrobytu Finansowego PayU: Postrzeganie dobrobytu na szybko rozwijających się rynkach wykazało, że dostęp do usług finansowych ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu ludzi. Badanie na próbie 10.000 konsumentów ujawniło, iż sześć na dziesięć osób uważa, że usługi finansowe pomogły im osiągnąć większy dobrobyt. Dziewięć na dziesięć osób było w stanie bezpośrednio rozpoznać korzyści płynące z usług finansowych, począwszy od deponowania pieniędzy i ich przelewania, a skończywszy na oszczędzaniu i zwiększaniu ich wartości.

 

Według badania, respondentom łatwiej jest zidentyfikować emocjonalne korzyści płynące z usług finansowych niż korzyści praktyczne. Na przykład 99,5% respondentów było w stanie rozpoznać korzyść emocjonalną związaną z oszczędzaniem pieniędzy, taką jak spokój ducha, w porównaniu z 97,9%, którzy umieli dostrzec korzyść praktyczną, taką jak możliwość planowania na przyszłość.

 

Pomimo tego, że dziewięć na dziesięć osób twierdzi, że mają dostęp do co najmniej jednej usługi finansowej, trzy czwarte osób uważa, że ich rząd powinien robić więcej, aby poprawić dostęp do usług finansowych. W regionach, które same zgłaszają najwyższy dostęp do jednej lub więcej usług finansowych, a mianowicie w regionie Azji i Bliskiego Wschodu/ Afryki, respondenci w rzeczywistości wykazywali preferencje, aby rządy w ich krajach zwiększały dostęp do usług finansowym w jeszcze większym stopniu.

 

Metodologia badań:

Aby poznać związek pomiędzy postrzeganiem dobrobytu a dostępem do usług finansowych na szybko rozwijających się rynkach świata, przebadaliśmy ponad 10 500 dorosłych respondentów w 18 krajach Afryki, Azji, Europy, Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu, przy równym udziale respondentów pod względem płci i wieku.

 

Badania zostały przeprowadzone w następujących krajach: Kenia, Nigeria, Republika Południowej Afryki, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Grecja, Słowacja, Turcja, Izrael, Indonezja, Wietnam, Brazylia, Argentyna, Kolumbia, Chile, Indie Północne (New Delhi), Indie Zachodnie (Mumbaj), Indie Wschodnie (Kalkuta) i Indie Południowe (Bengaluru).

14