1% podatku, co z nim zrobić?

Podpowiadamy na jakie OPP przekazać 1% podatku dochodowego.

Od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na wybraną organizację pożytku publicznego (OPP). Organizacją pożytku publicznego od 2004 roku może być każda organizacja pozarządowa, posiadająca osobowość prawną niezależnie od formy, np. klub sportowy, stowarzyszenie, fundacja itp.*

 

Każdy może indywidualnie zadecydować do kogo trafi część podatku dochodowego, a jeśli nie podejmie tej decyzji, podatek za dany rok trafi do wspólnej puli, o której przeznaczeniu orzekną rząd i Sejm. Wielu podatników decyduje się więc na własny wybór organizacji. Rozliczenia podatkowe należy wykonać do końca kwietnia, podpowiadamy zatem kilka organizacji, dla których można przekazać dobroczynny 1%.

Przykłady OPP

UNICEF

Jest to największa na świecie organizacja humanitarna. Od 75 lat działa na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci i ich rodzin, dotkniętych np. toczącymi się konfliktami na świecie czy klęskami żywiołowymi. UNICEF funkcjonuje w ponad 190 krajach świata, co roku ratując miliony dzieci, m.in.: w Jemenie, Syrii, Sudanie Południowym czy w Demokratycznej Republice Konga. Organizacja ta dostarcza szczepienia, żywność terapeutyczną, buduje szkoły, organizuje dostęp do edukacji, niesie natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej. Działania UNICEF to nie tylko inne kraje, to również inicjatywy podejmowane w Polsce w celu przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci.

unicef 1%
źródło: https://unicef.pl/

Fundacja Avalon

Jest to ogólnopolska fundacja prężnie działająca już od 2006 roku na rzecz osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. Organizacja wspiera swoich podopiecznych poprzez rehabilitację, dofinansowanie wydatków związanych z realizacją ich indywidualnych celów i pasji, ale także poprawę jakości życia czy likwidację barier społecznych między osobami z niepełnosprawnością i przewlekle chorymi, a resztą społeczeństwa. Aktualnie Fundacja posiada ponad 11 000 podopiecznych.

avalon przelew blik telefon
źródło: https://www.fundacjaavalon.pl/

Fundacja Miej Serce

Fundacja Miej Serce powstała, aby pomagać dzieciom oraz ich rodzicom w walce o lepsze życie, a także by przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Głównym celem fundacji jest pomoc dzieciom, ale też ich rodzicom. Podopiecznymi organizacji są bardzo często dzieci z ciężkimi chorobami, doświadczone przez los, które bardzo potrzebują wsparcia innych. Oprócz finansowania leczenia chorych dzieci, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, fundacja realizuje również cele takie jak: dofinansowanie domów dziecka i ich wsparcie rzeczowe oraz merytoryczne, zakup podręczników, książek, zeszytów i innych pomocy naukowych, organizacja konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, czy też finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków i alkoholu.

miej serce pomoc
źródło: https://miejserce.pl/

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Organizacja, która niesie pomoc samotnym seniorom. Stowarzyszenie działa w Polsce od 2003 r. opiekując się setkami osób starszych w ramach specjalnego programu „Twoja obecność pomaga mi żyć”. Jego kwintesencją jest zorganizowany wolontariat towarzyszący, który polega na regularnych wizytach wykwalifikowanych i przeszkolonych wolontariuszy w domach seniorów. Ale to nie jedyne działania organizacji. Stowarzyszenie zapewnia samotnym seniorom możliwość wspólnego spotkania czy skorzystania z telefonu zaufania, działa także na rzecz wzmocnienia roli osób starszych w społeczeństwie.

mali bracia ubogich kobieta
źródło: https://www.malibracia.org.pl/

Polska Akcja Humanitarna

Organizacja pozarządowa działająca od 1992 roku, która udziela pomocy humanitarnej w miejscach, w których wybuchają kryzysy, takie jak katastrofy naturalne czy konflikty zbrojne. Chroni ludność cywilną, nie rozróżniając stron konfliktu ani grup religijnych, kieruje się szacunkiem dla ludzi różnych ras, narodowości czy religii. Szczególną uwagą darzy grupy najbardziej zagrożone: kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i te wewnętrznie przemieszczone. Dodatkowo zajmuje się edukowaniem społeczeństwa kierując do Polaków różnorodne kampanie społeczne, które zwracają uwagę na potrzeby mieszkańców krajów, w których działa.

polska akcja humanitarna pah ukraina
źródło: https://www.pah.org.pl/

Jak przekazać 1%?

Aby przekazać 1% na wybraną OPP, wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS danej organizacji pożytku publicznego. Można to zrobić zarówno w formie papierowej, jak i przez Internet, korzystając z usługi Twój e-PIT. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się tutaj.

 

Numery KRS opisanych w tym artykule OPP:

 

  • UNICEF: 0000107957
  • Fundacja Avalon: 0000270809
  • Fundacja “Miej Serce”: 0000368135
  • Stowarzyszenie mali bracia Ubogich: 0000160750
  • Polska Akcja Humanitarna: 0000136833

 

Powyższe organizacje pożytku publicznego to jedynie przykłady, którym można przekazać dobroczynny 1% podatku. Jest ich jednak znacznie więcej i skupiają się na różnych obszarach – począwszy od wsparcia osób z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorych, poprzez skupianie się na konkretnych grupach społecznych, po dostarczanie pomocy humanitarnej, wspieranie kultury czy ochronę środowiska. Pełna lista instytucji znajduje się tutaj. Dobrze jest zastanowić się nad organizacją, którą chcemy wesprzeć. Każda działa w określonym celu, ale bez wątpienia jednym z tych wspólnych jest niesienie pomocy. I każdy podatnik może się do tej pomocy przyczynić.

 

*Więcej informacji na temat OPP znajdziesz tutaj.

14