Bezpieczne płatności w internecie

– 5 podstawowych zasad

Platforma płatnicza powinna pomagać sklepom internetowym w walce z oszustwami i w spełnianiu wymogów bezpieczeństwa płatności internetowych przy jednoczesnym zapewnieniu płynnej i bezpiecznej realizacji transakcji.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji e-commerce stało się najwyższym priorytetem dla e-biznesów. To dlatego, że oszustwo może dużo kosztować.

 

Z jednej strony istnieje ryzyko utraty reputacji i zaufania klientów. Z drugiej strony są to same koszty nieuczciwych transakcji. Globalne oszustwa płatnicze wzrosły trzykrotnie w latach 2011-2020, osiągając 32,39 mld USD w 2020 r. Szacuje się, że oszustwa płatnicze będą generować wydatki w wysokości 40,62 mld USD do 2027 r., co oznacza dalszy wzrost o 25%.

 

Które narzędzia bezpieczeństwa płatności mogą pomóc sklepom internetowym w zapewnieniu płynnego przepływu płatności przy jednoczesnym skutecznym zwalczaniu oszustw?

 

Oto przegląd najistotniejszych praktyk w zakresie bezpiecznych płatności, na które firmy zajmujące się handlem elektronicznym powinny zwracać uwagę przy wyborze dostawcy płatności online.

Dlaczego bezpieczeństwo transakcji elektronicznych jest ważne?

Przejrzyste podejście do bezpieczeństwa płatności internetowych jest bardzo pomocne w budowaniu trwałych relacji z klientami. A zaufanie e-konsumentów jest w e-handlu wszystkim.

 

Właściwe zabezpieczenie płatności może uczynić biznes sklepu internetowego lepszym lub gorszym. Możesz spędzić lata na budowaniu swojej pozycji jako godnej zaufania marki, a następnie stracić ją w ciągu jednej nocy z powodu naruszenia danych lub chronicznego oszustwa.

 

Istnieje również element regulacyjny i zgodności. Przyjmując płatności, sklepy internetowe muszą spełniać ważne wymagania, których może być jeszcze więcej, jeśli prowadzą sprzedaż międzynarodową. Jeśli nie uda się tego zrobić i informacje o klientach zostaną narażone, kary dla firmy wykraczają poza utratę reputacji i mogą obejmować ogromne grzywny nakładane przez branżowe i rządowe organy regulacyjne.

 

Potrzeba walki z oszustwami i utrzymania zaufania konsumentów w Internecie jest ważnym powodem, dla którego branża płatnicza ustanowiła wytyczne dotyczące obsługi płatności na całym świecie. Unia Europejska, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) oraz International Standards Organization posiadają ważne zasady dotyczące płatności online, które kształtują branżę płatniczą. Sprzedawcy muszą przestrzegać wszystkich tych zasad, aby chronić klientów i jednocześnie nie wpaść w kłopoty.

 

Wysokiej jakości dostawca płatności może ułatwić sprzedawcom zachowanie zgodności ze standardami branżowymi, jednocześnie przetwarzając płatności z wysokim poziomem bezpieczeństwa.

 

Oto niektóre z kluczowych cech e-bezpieczeństwa, na które sklepy internetowe powinny zwracać uwagę podczas poszukiwania odpowiedniego rozwiązania w zakresie płatności online.

Bezpieczeństwo online dla sprzedawców internetowych – podstawy

1. Zgodność z normą PCI DSS

PCI DSS to globalny standard bezpieczeństwa w zakresie przyjmowania i przetwarzania kart kredytowych. Zapoczątkowany w 2006 roku przez sojusz głównych firm obsługujących karty kredytowe, standard ten obejmuje 12 kluczowych wymagań oraz ponad 400 wymagań cząstkowych i procedur testowych.

 

Aby uzyskać zgodność z PCI, sklepy internetowe muszą spełnić szereg wymogów oraz stale identyfikować, dokumentować i (w razie potrzeby) naprawiać systemy i procesy na poziomie biznesowym, które obsługują dane kart kredytowych użytkowników.

 

Każdy podmiot, który przetwarza, przechowuje lub przekazuje dane użytkowników kart, musi być zgodny z PCI DSS. Kary dla firm, które nie spełnią wymogów, mogą być paraliżujące. W przypadku dużych firm, kary mogą sięgać nawet ponad 100 000 dolarów miesięcznie.

 

Niektórzy uważają, że zgodność z PCI jest zbyt kosztowna i czasochłonna, ale wielu dostawców płatności ułatwia sprzedawcom spełnienie tych wymogów. PayU oferuje wiele sposobów na zmniejszenie zakresu PCI, ograniczenie odpowiedzialności i ryzyka oraz zachowanie zgodności z przepisami.

 

Jedną z najlepszych opcji ograniczenia zakresu PCI jest tokenizacja (czytaj dalej), która zastępuje dane płatnicze klienta „tokenem”, tak że nawet sprzedawca internetowy nie może zobaczyć oryginalnych danych. Ogranicza to zakres PCI, czyniąc dostawcę płatności odpowiedzialnym za zabezpieczenie danych płatniczych.

 

Korzystając z tego rozwiązania, firmy mogą zaoszczędzić na kosztach przestrzegania przepisów, a jednocześnie zaoferować klientom bezpieczniejsze płatności.

2. Tokenizacja

Tokenizacja to mechanizm, który chroni informacje o kartach użytkowników poprzez generowanie unikalnego tokena dla każdej transakcji. W zasadzie uniemożliwia sprzedawcom gromadzenie wrażliwych danych.

 

Na przykład, jeśli konsument kupuje coś w sklepie internetowym, aplikacja nie uzyska informacji o jego karcie kredytowej. Zamiast tego, otrzyma unikalny kod identyfikujący e-klienta jako kupującego. Następnym razem, gdy odwiedzi on witrynę tego sprzedawcy, aby dokonać kolejnego zakupu, rozwiązanie użyje tego samego kodu.

 

Wiele zewnętrznych procesorów płatności korzysta z tokenizacji, o ile są one zgodne z PCI DSS. Jako certyfikowany procesor płatności PCI Level 1, PayU może zaoferować sprzedawcom internetowym jedno, wieloplatformowe rozwiązanie tokenizacyjne ze scentralizowanym hubem tokenów. Umożliwia ono synchronizację pomiędzy wszystkimi dostawcami płatności i metodami płatności e-sklepu, zmniejszając potrzebę koordynacji pomiędzy systemami tokenów (co może być problemem dla e-sprzedawców z bardziej rozbudowanym portfelem płatności).

 

Dzięki współpracy z głównymi firmami kartowymi, procesory płatnicze mogą zaoferować handlowcom korzyści płynące z tokenów sieciowych. Tokeny sieciowe powstają dzięki usługom tokenizacji oferowanym przez sieci kart. Tokeny sieciowe różnią się tym, że umożliwiają przetwarzanie płatności bez ujawniania rzeczywistych danych karty kupującego.

 

Co ważne, oprócz lepszego bezpieczeństwa online i lepszych doświadczeń przy płatności, tokeny sieciowe oferują wyższy współczynnik akceptacji w porównaniu z płatnościami dokonywanymi bez nich. Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron – zarówno pod względem e-bezpieczeństwa, jak i wydajności.

3. Cyfrowa weryfikacja tożsamości

Tożsamość cyfrowa to sposób weryfikacji identyfikacji użytkownika w Internecie, zapobiega ona oszustwom i chroni wrażliwe działania cyfrowe.

 

Każdy sklep internetowy przechodzi weryfikację tożsamości rozpoczynając współpracę z dostawcą płatności, aby sprawdzić, czy jest to wiarygodne i bezpieczne miejsce zakupów.

 

PayU w tym celu rozwinęło partnerstwo z AU10TIX, które wykorzystuje zaawansowane rozwiązania AI, aby zapewnić sklepom internetowym najszybszą i najbezpieczniejszą dostępną cyfrową weryfikację tożsamości.

4. Zapobieganie oszustwom płatniczym i ocena ryzyka

Cyberprzestępcy nieustannie szukają słabych punktów w systemach płatniczych, opracowując jednocześnie nowe i bardziej wyrafinowane formy ataku. Właściciele sklepów internetowych muszą być dziś bardziej czujni niż kiedykolwiek wcześniej.

 

Dostawcy usług płatniczych znają ryzyko związane z cyberprzestępczością, zdają sobie sprawę, że bezpieczeństwo transakcji elektronicznych jest obecnie bardziej istotną propozycją wartości w odniesieniu do płatności niż kiedykolwiek wcześniej. Aby chronić sprzedawców i konsumentów oraz zapewnić najbezpieczniejsze płatności online, PayU oferuje moduł antyfraudowy, który może być dostarczony zarówno w formie out-of-the-box na własnej platformie lub jako samodzielny moduł zintegrowany z innymi systemami płatności.

 

Rozwiązania PayU identyfikują, monitorują i zapobiegają potencjalnym zagrożeniom poprzez monitorowanie danych klientów i stron trzecich w 190 krajach. Łącząc własne rozwiązania z tymi dostarczanymi przez Feedzai i inne zaufane strony trzecie, PayU jest w stanie przetwarzać ponad 10 milionów transakcji każdego dnia, zapewniając klientom bezpieczeństwo transakcji elektornicznych.

5. Wdrożenie 3D Secure

W ramach regulacji Unii Europejskiej Payment Security Directive 2 (PSD2), Strong Customer Authentication (SCA) jest obecnie obowiązkowe dla wszystkich transakcji internetowych w Europie.

 

Aby zmniejszyć ryzyko oszustwa, wymagania dotyczące SCA obowiązują za każdym razem, gdy kupujący z siedzibą w UE dokonuje płatności. Chociaż istnieją pewne wyjątki, sprzedawcy nie powinni na nich polegać, jeśli chodzi o przyjmowanie płatności online w Europie. Dzieje się tak dlatego, że oprócz ryzyka związanego z brakiem zgodności z punktu widzenia przepisów, wdrożenie standardów SCA może pomóc sklepom internetowym w zwiększeniu wskaźników akceptacji i zapewnić bardziej udane płatności online na całym świecie.

 

Jednym z mechanizmów umożliwiających przestrzeganie dyrektywy PSD2 jest protokół płatności EMVCo 3D Secure (znany również jako 3DS 2), który został zaprojektowany, aby pomóc sprzedawcom w przestrzeganiu zasad SCA, zapewniając jednocześnie lepsze wrażenia użytkownika. 3DS 2 to ulepszenia oryginalnego protokołu 3D Secure służącego do weryfikacji płatności cyfrowych. Oprócz zgodności, 3DS 2 ułatwia zbieranie i przetwarzanie informacji o płatnościach klientów.

 

Właściciele sklepów internetowych mogą usprawnić wdrożenie SCA i uzyskać dostęp do innych korzyści płynących z 3DS 2 poprzez współpracę z dostawcą płatności, który zarządza wymaganiami 3DS jako częścią ogólnej oferty produktowej.

 

Z 3DS 2 na drodze do stania się globalnym standardem, ale jeszcze nie do końca, PayU wspiera sklepy internetowe w implementacji 3DS, jednocześnie łagodząc złożoność i różnice w różnych lokalizacjach regulacyjnych. Na przykład, sprzedawcy mogą używać Smart Routing Engine do konfigurowania transakcji zgodnie z tym, który protokół 3DS (3DS 1 lub 3DS 2) zapewnia wyższy poziom akceptacji w danym regionie.

 

Moduł antyfraudowy PayU również wspiera 3DS, uwierzytelniając transakcje zgodnie z lokalnymi przepisami.

Podsumowanie: Zapewnienie bezproblemowych i bezpiecznych płatności online

Bezproblemowe transakcje nie muszą być sprzeczne z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa online.

 

W PayU oferujemy firmom rozwiązania, które utrzymują najwyższe standardy bezpieczeństwa transakcji internetowych, oferując jednocześnie wspaniałe doświadczenia dla klientów i upraszczając najważniejsze kwestie związane ze zgodnością z przepisami.

 

Oprócz rozwijania własnych rozwiązań, współpracujemy z wiodącymi w branży firmami zajmującymi się bezpieczeństwem, aby stale ulepszać naszą ofertę produktów, jednocześnie obsługując platformę płatniczą, która pozwala sprzedawcom akceptować bezproblemowe i bezpieczne płatności w internecie z każdego rynku na świecie.

14