Odwaga w działaniu – jak być liderem w świecie fintech?

O kobietach i zarządzaniu – rozmowa z Joanną Pieńkowską – Olczak, CEO PayU w Polsce.

Jak rozumiesz odwagę – czym jest dla Ciebie?

Odwaga polega na podejmowania decyzji w oparciu nie tylko o dostępną wiedzę i informacje, ale też o własne przekonania i wiarę w nie.  Jest to również umiejętność wyrażania swojego zdania bez strachu przed oceną innych, szczególnie wtedy, gdy to zdanie jest odmienne od prezentowanego przez resztę grupy. Jeśli pracujemy w środowisku międzynarodowym czy też z osobami na różnych, czasem wyższych, stanowiskach, może to onieśmielać przed wyrażaniem własnego zdania. Nie warto jednak rezygnować z dzielenia się nim.  

 

W PayU zachęcamy wszystkich do prowadzenia otwartych dyskusji, w ten sposób budujemy różnorodność w naszej organizacji. W kontekście naszej firmy odwaga to także podejmowanie różnego rodzaju wyzwań i szybkie reagowanie. To również współodpowiedzialność za naszych klientów oraz za konsumentów, którzy powierzają nam swoje środki, aby bezpiecznie dokonać zakupów online. I wreszcie, funkcjonowanie na rynku usług finansowych wiąże się nierozerwalnie z odwagą w podejmowaniu decyzji biznesowych. 

Po czym Twoim zdaniem można poznać dobrego lidera?

Dobry lider potrafi przede wszystkim słuchać i otwarcie przyznać jeśli wie, że nie ma racji w określonej sprawie. Posiada umiejętność stworzenia dobrego zespołu. Ludzie są różni, każdy z nich jest indywidualnością, sztuką jest stworzenie różnorodnego zespołu, który będzie działał wspólnie w oparciu o te same wartości.  

 

Dobry lider zauważa w swoich współpracownikach ich mocne strony, stawia na nie, rozwija je i wyciąga z danej osoby to, co może ona dać najlepszego. Pozwala popełniać błędy i nie każe za nie, lecz wspiera. Pomaga rozwiązywać problemy, ale też wskazuje odpowiedzialność za dany obszar, w którym pozwala te błędy poprawiać i się rozwijać.   

A jak to jest być liderką w zmaskulinizowanej branży fintech?

Moim zdaniem zawód nie ma płci. W codziennej pracy nie odczuwam tej różnicy. Patrząc jednak po różnego rodzaju wydarzeniach branżowych, można rzeczywiście potocznie stwierdzić, że więcej jest garniturów niż sukienek. W Polsce na stanowiskach zarządzających w branży fintech jest mniej kobiet niż mężczyzn, ale wzajemnie się wspieramy, zachęcamy do aktywności, do wystąpień, do angażowania się w różne inicjatywy. To pomaga budować większą pewność siebie. Znam wiele kobiet – liderek, które odnoszą w tej dziedzinie duże sukcesy i stoją na czele znaczących biznesów. Od zawsze uważam, że szacunek i partnerstwo w biznesie buduje się poprzez pracę, zaangażowanie i realizację wyznaczonych celów. Płeć nie ma dla mnie w tym przypadku znaczenia.  

Czy w PayU liczy się płeć – czy mężczyzna może dostać stanowisko stereotypowo przypisane kobiecie, a kobieta stereotypowo przypisane mężczyźnie?

W PayU nie ma znaczenia jakiej jesteś płci, ważne jest to, jak pracujesz, jak realizujesz swoje obowiązki. Przy rekrutacjach liczy się także doświadczenie, czyli co dana osoba może wnieść do firmy Aktualnie w naszym oddziale w Polsce kobiety stanowią nieco ponad połowę załogi (51%). Kobiety zajmują 46% z obecnie istniejących stanowisk menedżerskich. 

W kontekście zatrudniania kobiet dużo mówi się o macierzyństwie i przerwie w rozwoju zawodowym z nim związanej. Jak w PayU wygląda powrót do pracy po urlopie macierzyńskim?

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim to bardzo indywidualna sprawa. W tym czasie zachodzą liczne zmiany, nie tylko w życiu osobistym, ale również w firmie. Nasz biznes i cała organizacja szybko się rozwijają, więc perspektywa dwóch czy trzech lat nieobecności powoduje zauważalną różnicę. Dlatego też wszystko zaczyna się od otwartej rozmowy. Czy dana osoba nadal chce robić to, czym zajmowała się wcześniej, czy coś się zmieniło, jakie możliwości daje w tym zakresie firma. Ważne jest tutaj podejście zarówno pracownika, jak i managera.  Sytuacje są bardzo różne, każdy inaczej przeżywa powrót do pracy po dłuższej przerwie i ma jakiś plan na siebie, ale w PayU dajemy możliwość wyboru ścieżki dalszego rozwoju i wspieramy każdą decyzję.  

PayU w tym roku ma 20. urodziny, jakie z Twojej perspektywy były najbardziej przełomowe momenty w rozwoju firmy?

W mojej pamięci ważne miejsce zajmuje rok 2012, w którym uzyskaliśmy licencję Instytucji Płatniczej – pierwszą tego typu wydaną przez KNF w Polsce. Działalność rozpoczęło wówczas także centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe PayU i tym samym staliśmy się “samowystarczalni”, jeśli chodzi o obsługę transakcji kartowych. Przełomowym momentem było również rozszerzenie tej licencji na Europę i rozwój oferty cross-border’owej. Wspominając najważniejsze wydarzenia, które miały wpływ na to jak dziś wygląda i działa PayU, należy też powiedzieć o procesie łączenia spółek w ramach grupy Naspers, w rezultacie którego przekształciliśmy się w firmę globalną, posiadającą ofertę międzynarodową i jeden wspólny brand – PayU.   

 

Na pewno przełomowym momentem był również pierwszy milion transakcji dziennie, dziś jest ich ponad 10 milionów każdego dnia.  

Innowacja jest kobietą, odwaga jest kobietą – jak rozwinęłabyś te definicje w nawiązaniu do branży fintech?

Uważam, że innowacja nie ma płci. Nad każdym elementem, nad wszystkim co jest nowe pracują ludzie – zespoły mężczyzn i kobiet. Ważne jest z kim po drugiej stronie pracujesz w sensie kompetencji, a nie jakiej jest płci. Im bardziej zróżnicowane jest środowisko pracy, nie tylko pod względem płci, ale też kultury czy poglądów, tym bardziej innowacyjny możesz być.  

 

Czy odwaga jest kobietą? Odwaga powinna być kobietą, a w zasadzie to kobiety powinny mieć odwagę. Przyjęło się, że część kobiet nie wierzy w siebie, a nie powinny, bo są równie zdolne jak mężczyźni. Powinny więc wierzyć w swoje możliwości i iść do przodu nie oglądając się za siebie. Kobiety powinny wspierać się w osiąganiu sukcesów, to jest niezwykle ważne widzieć, że masz oparcie w innych. 

Jakie rady dałabyś kobietom, które rozpoczynają swoją karierę w branży fintech lub tym, które myślą o zmianie pracy?

Być odważnym w taki mądry sposób, czyli mieć własne zdanie oparte o gruntowną analizę. Wierzyć we własne pomysły i walczyć o nie.  Kobiety powinny wspierać się nawzajem. Skupiać się na swoich mocnych stronach i na tym budować swoją pozycję. Odwagi! 

ziemia technologia 20 lat płatności bez granic PayU

14