PayU na scenie Impact’24

– podsumowanie wydarzenia

Impact’24, to największa w regionie CEE konferencja łącząca biznes i technologię. Odbywające się co roku w Poznaniu wydarzenie gromadzi liderów branży, przedsiębiorców i innowatorów w celu omówienia i prezentacji najnowszych trendów, innowacji i przełomowych rozwiązań w technologii dla biznesu i społeczeństwa.  W tym roku w wydarzeniu uczestniczyli wpływowi prelegenci, tacy jak Michelle Obama i Sanna Marin, wspierając dyskusje na temat transformacyjnych pomysłów i innowacji kształtujących przyszłość różnych sektorów. 

 

Na scenie Impact’24 nie zabrakło również ekspertów PayU GPO, którzy zaangażowali się w dyskusję na temat AI, kierunku rozwoju fintech czy cyfryzację przedsiębiorstw.  

Daniel impact

Daniel Cohen na Impact’24 – dyskusja moderowana

Podczas Impact’24, Daniel Cohen CEO PayU GPO wziął udział w dynamicznej dyskusji panelowej skupiającej się na strategicznym przyjęciu sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływie na doświadczenia klientów. 

 

Krótkie podsumowanie dyskusji: 

 

Strategiczne przyjęcie AI: Daniel Cohen podkreślił znaczenie strategicznego przyjęcia AI, podkreślając podział pokoleniowy w korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Młodsze pokolenia są bardziej biegłe w korzystaniu z technologii AI, takich jak ChatGPT, podczas gdy starsze pozostaje w tyle. 

 

Wyzwania związane ze skalowaniem sztucznej inteligencji: Daniel Cohen zwrócił również uwagę na paradoks związany z wdrażaniem sztucznej inteligencji, gdzie początkowa implementacja może być łatwa, ale skalowanie w organizacji stanowi wyzwanie, głównie ze względu na jakość danych i kwestie związane z zarządzaniem. 

 

Inicjatywy AI w PayU GPO: PayU GPO od dawna wykorzystuje sztuczną inteligencję, koncentrując się na uczeniu maszynowym i analizie danych w celu zwiększenia wydajności i obsługi klienta. Obecne projekty obejmują wdrażanie inteligentniejszych botów do obsługi rutynowych zadań, umożliwiając w ten sposób lepsze wykorzystanie ludzkiego potencjału do bardziej złożonych zadań. 

 

– Doświadczenie klienta: Daniel omówił, w jaki sposób sztuczna inteligencja przekształca obsługę klienta, poprawiając czas reakcji i jakość usług, co czyni ją kluczowym narzędziem do poprawy ogólnej jakości obsługi. 

 

– Różnice pokoleniowe: Przezwyciężenie strachu przed zastąpieniem miejsc pracy przez sztuczną inteligencję i edukowanie pracowników na temat korzyści płynących z AI ma zasadnicze znaczenie dla lepszego przyjęcia i szerszej akceptacji w różnych grupach wiekowych. 

 

– Adaptacja w poszczególnych sektorach: Przyjęcie AI różni się w zależności od sektora, a różnice regulacyjne odgrywają znaczącą rolę. Niektóre branże integrują sztuczną inteligencję łatwiej niż inne ze względu na różne poziomy gotowości technologicznej. 

 

– Przyszłość AI: Daniel Cohen i inni paneliści zgodzili się, że AI pozostanie, napędzając cyfrową transformację w różnych branżach. Zalecali rozpoczęcie od małych projektów, zapewnienie jakości danych i stopniowe skalowanie w celu pomyślnej integracji AI. 

 

Rozmowa Daniela Cohena z Biancą Lopes – tworzenie świata bez granic finansowych

Podczas wywiadu z Biancą Lopes, Daniel Cohen zagłębił się w misję PayU GPO, jaką jest stworzenie świata bez granic finansowych, w którym każdy może prosperować. 

 

Kluczowe kwestie rozmowy obejmowały: 

 

 • Uproszczenie procesów płatności: Daniel Cohen podkreślił pracę PayU GPO na rzecz uproszczenia systemów płatności dla sprzedawców w szybko rozwijających się regionach, takich jak Ameryka Łacińska, Afryka i Europa Wschodnia. Radząc sobie z wyzwaniami regulacyjnymi i infrastrukturalnymi, PayU GPO pozwala sprzedawcom skupić się na ich podstawowej działalności biznesowej. 

 

 • Wykorzystanie technologii: PayU GPO wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby ułatwić bezpieczne i wydajne transakcje finansowe. Firma dostosowuje swoje działania do lokalnych wyzwań, takich jak zmiany regulacyjne, zapewniając usługi finansowe w różnych regionach. 

  

 • Partnerstwo z dużymi firmami technologicznymi i bankami: Strategiczne partnerstwa z dużymi firmami technologicznymi, takimi jak Amazon i Google, mają kluczowe znaczenie dla działalności PayU GPO, zapewniając niezbędną infrastrukturę cyfrową. Banki również odgrywają istotną rolę w ekosystemie finansowym, oferując zaufanie i stabilność, jednocześnie współpracując z firmami fintech w celu wprowadzania innowacji i ulepszania usług. 

 

 • Wyzwania na rynkach wschodzących: Kraje rozwijające się stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami. Szybkie tempo zmian na tych rynkach wymaga ciągłej adaptacji i innowacji. 

 

 • Integracja finansowa: PayU GPO zajmuje się również poprawą znajomości finansowych i integracji, szczególnie wśród populacji nieubankowionych. Zapewniając dostępne usługi finansowe, PayU GPO dąży do zwiększenia możliwości ekonomicznych i jakości życia w regionach o niedostatecznym dostępie do tego typu usług . 

 

 • Wizja przyszłości: Wizją PayU GPO jest przełamywanie barier finansowych i tworzenie cyfrowego świata, który jest sprawiedliwy i dostępny dla wszystkich. Bieżące działania firmy mają na celu demokratyzację usług finansowych i zapewnienie korzyści płynących z cyfryzacji szerszemu gronu odbiorców. 

 

Marek Dworzański o kierunku rozwoju fintech

Marek Dworzański, Head of Financial Settlements EMEA, wziął udział w dyskusji panelowej „Go Local or Go Global” i przedstawił cenne spostrzeżenia na temat strategii rozwoju fintech. 

 

Kluczowe punkty dyskusji: 

 

 • Wizja strategiczna: Lokalna wiedza z globalnym zasięgiem: Marek Dworzański podkreślił znaczenie łączenia lokalnej wiedzy specjalistycznej z globalną wizją. Startupy powinny ocenić dopasowanie rynkowe swoich produktów, mając na uwadze, czy są one przeznaczone dla uniwersalnej publiczności, czy też wymagają lokalizacji w celu zaspokojenia określonych potrzeb rynkowych. 

 

 • Potencjał rynkowy w regionach wschodzących: Marek Dworzański podkreślił znaczące możliwości w Ameryce Łacińskiej i Afryce, regionach o dużej populacji nieubankowionej i młodej demografii. W tych regionach mediana wieku jest niska, co wskazuje na młodsze pokolenie, które szybko przyjmuje nowe technologie finansowe. 

 

 • Trendy technologiczne i infrastruktura: Marek Dworzański omówił kluczową rolę poprawy rozliczeń w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia wydajności płatności transgranicznych. Wspomniał również o potrzebie lepszego rozumienia otwartej bankowości. 

 

 • Usługi i kryptowaluty: Rozwój usług typu „kup teraz, zapłać później” (BNPL) i technologii ubezpieczeniowych jest godny uwagi, a wbudowane usługi finansowe oferowane przez firmy niefinansowe zyskują na popularności. Technologia blockchain jest obiecująca w zakresie ulepszania sieci płatności, natomiast jej dokładna ścieżka rozwoju pozostaje niepewna. 

 

 • Wyzwania regulacyjne i alokacja zasobów: Startupy muszą poruszać się w różnych środowiskach regulacyjnych, które mogą umożliwiać lub utrudniać ekspansję biznesową. Realistyczna ocena zasobów ma kluczowe znaczenie dla określenia, czy startup może wspierać globalną ekspansję, czy też powinien najpierw skupić się na opanowaniu jednego regionu.  

 

 • Porady dla założycieli fintechów: Marek podkreślił znaczenie budowania silnego zespołu, zapewnienia odpowiedniego finansowania i posiadania odważnej wizji. Założyciele powinni być przygotowani na adaptację w miarę skalowania swojej działalności, równoważąc postęp technologiczny, wyzwania regulacyjne i zarządzanie zasobami. 

 

Zaangażowanie PayU GPO w Impact’24 pokazało kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości technologii finansowej, wspieraniu integracji i napędzaniu transformacji cyfrowej na rynkach wschodzących.

  

Dziękujemy zespołowi PayU GPO pracującemu przy organizacji konferencji, a także organizatorom Impact’24 za przygotowanie tak inspirującego wydarzenia.  

14