Płatności transgraniczne

Oferujemy międzynarodowe rozwiązania płatnicze, które pozwalają na kompleksową obsługę zagranicznych rynków e-commerce.

  • PayU | Hub

    PayU | Hub to globalne rozwiązanie płatności online, dzięki któremu jedną integracją możesz rozpocząć przyjmowanie lokalnych płatności na wielu rynkach: w Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

  • Międzynarodowe metody płatności

    Wspierając merchantów w ekspansji na kolejne rynki europejskie, oferujemy także dostęp do kilkudziesięciu alternatywnych lokalnych metod płatności, które wraz z kartami płatniczymi zapewniają całościowe pokrycie danego rynku.

  • Wypłaty / rozliczenia walutowe – ICP

    Rozwiązanie dedykowane dla merchantów działających na rynkach międzynarodowych, którzy chcą otrzymywać wypłaty w walucie innej niż waluta transakcji.

14