Zgoda KNF na rozszerzoną licencję PSD2 dla PayU

PayU S.A. od 14.10.2019 r. posiada pierwszą licencję wydaną przez KNF dla instytucji płatniczej rozszerzającą zakres świadczonych usług płatniczych o usługi PIS oraz AIS.

PayU S.A. jest pierwszą polską krajową instytucją płatniczą (z licencją wydaną przez KNF w listopadzie 2012 r.), a od 14.10.2019 r. posiada także pierwszą licencję wydaną przez KNF dla instytucji płatniczej rozszerzającą zakres świadczonych usług płatniczych o usługę inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (AIS).

 

Cieszymy się z możliwości oferowania nowego typu usług w oparciu o wprowadzony przez PSD2 standard otwartej bankwości. Z pewnością skorzystają na tym nasi klienci z Polski, Czech czy innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzący działalność e-commerce – mówi Bartosz Berestecki, Prezes PayU S.A.

 

Zgodnie z regulacjami dyrektywy PSD2, które w pełni obowiązują od 14 września 2019 r., w ramach tzw. open bankingu usługę PIS (payment initiation service – usługa inicjowania płatności) oraz usługę AIS (account information service – usługa dostępu do informacji o rachunku) mogą świadczyć wyłącznie podmioty posiadające stosowne zezwolenie.

 

Wszystkich zainteresowanych nowymi usługami zachęcamy do kontaktu z Opiekunem Handlowym lub poprzez stronę kontaktową.

 

Na czym polegają nowe usługi wprowadzone przez PSD2, które może już świadczyć PayU?

Usługa PIS polega na zainicjowaniu przez podmiot trzeci (np. PayU), na zlecenie klienta i za jego zgodą, zlecenia wykonania transakcji płatniczej (polecenia przelewu) na rzecz odbiorcy płatności klienta i niezwłocznym poinformowaniu o tym odbiorcy.

 

Usługa AIS natomiast, to usługa polegająca na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach (zebranie danych o wykonanych transakcjach płatniczych; informacje o saldzie). Podmiot trzeci (np. PayU) logując się, na zlecenie klienta i za jego zgodą, do systemu bankowości elektronicznej, uzyskuje dostęp do informacji o rachunku lub rachunkach płatniczych klienta dostępnych on-line, dzięki czemu może zagregować, przetworzyć i udostępnić klientowi nie tylko informacje o saldzie tych rachunków, lecz również różne zestawienia danych o jego płatnościach, wydatkach, opłatach czy przychodach.

 

Wszystkich zainteresowanych nowymi usługami zachęcamy do kontaktu z Opiekunem Handlowym lub poprzez stronę kontaktową.

14