Otwartość i różnorodność w organizacji

Rozmowa z Markiem Dworzańskim, Head of Financial Settlements EMEA w PayU.

Coraz częściej słyszymy o diversity & inclusion w organizacjach. Czym te pojęcia są dla PayU?

 

Jednym z priorytetów PayU jest stworzenie różnorodnego i zintegrowanego środowiska pracy, w którym każdy pracownik będzie mógł czuć się komfortowo i bezpiecznie. Wizją naszej firmy jest świat bez granic finansowych, w którym każdy może odnieść sukces – niezbędne przy realizacji takiej ambicji jest zapewnienie odpowiedniej kultury pracy, takiej która w różnorodności widzi siłę i efekt synergii. Wiele badań dowodzi, że różnorodność pozytywnie wpływa na osiągane wyniki i końcowy sukces organizacji, a PayU jest tego świetnym przykładem.

Czy w PayU podejmowane są w związku z tymi hasłami jakieś inicjatywy? Mógłbyś o nich opowiedzieć? 

 

Już od ponad trzech lat działamy w ramach kilku zespołów skupionych wokół zagadnień różnorodności, równości, a także inkluzywności, na poziomie globalnym naszej organizacji. W Polsce zawiązaliśmy Poland Diversity Club, który przygotował wiele inicjatyw oraz wydarzeń wspierających hasła D&I. Odbyliśmy m.in. dedykowane spotkania celebrując Pride Month, wspierając wydarzenie specjalnym konkursem. Podkreślając moc i znaczenie różnorodności, w ramach naszej akcji ‘zrywania z tabu’ zaprosiliśmy na spotkanie z PayUneersami m.in. przedstawicieli tancerzy na wózkach, osoby pomagające uchodźcom czy pracowników jednego z hospicjów, które dodatkowo wsparliśmy finansowo. Dbamy także o rozwój kadry zarządzającej, jeśli chodzi o zagadnienia D&I. Organizujemy szkolenia dla naszych managerów w tym obszarze, które są uzupełniane dodatkowymi materiałami i kursem online na platformie szkoleniowej.

 

Na poziomie całej organizacji skupiliśmy się także na optymalizacji procesów HR-owych i rekrutacyjnych, by jeszcze bardziej podkreślić naszą otwartość na każdego kandydata, a później pracownika. Nasze działania wsparliśmy dużą akcją komunikacyjną, w którą zaangażowanych zostało kilkoro pracowników z Polski. Przy tej okazji zaprezentowaliśmy D&I statement obowiązujące dla całej grupy PayU.

 

Szczególną dumą napełnia mnie fakt, że w Polsce tak wiele kobiet zajmuje wysokie stanowiska w strukturze całej firmy. Co więcej, możemy pochwalić się niemal idealnym parytetem w kwestii zatrudnienia kobiet i mężczyzn, a to co jest wręcz unikalne na skalę światową to fakt, że podobny współczynnik zachowany jest także na pozycjach managerskich czy liderskich. Nasze starania zostały również zauważone przez jeden z wiodących portali poświęconych nowym technologiom, który drugi rok z rzędu umieścił PayU w czołówce rankingu Firm dla Równości.

W ciągu 20 lat działalności PayU na rynku płatniczym obserwujemy ciągły rozwój i poszerzanie zakresu świadczonych usług. Czy równolegle ewoluuje w jakiś sposób podejście do tematu różnorodności w organizacji?

 

Siłą PayU od zawsze byli ludzie i to czym dziś jest PayU zawdzięczamy właśnie naszym pracownikom. Nasza firma od samego początku była otwarta na różnorodność, oferowała wszechstronny rozwój i dawała szansę na pełne właścicielstwo powierzanych zadań. Tę unikalną kulturę i możliwości zawarliśmy także w firmowych wartościach – ownership, integrity, openness, courage oraz collaboration. Mogę z dumą i satysfakcją podkreślić, że D&I (albo coraz częściej używane DEI – gdzie oprócz diversity oraz inclusion podkreślana jest kwestia równości, czyli equity) stanowi część DNA naszej organizacji od samego początku jej działania.

 

Nawiązałaś w pytaniu do bliskich mi tematów produktowych – tu również kierujemy się zasadami inkluzywności i zależy nam na dotarciu z usługami do wszystkich grup konsumentów, którym oferujemy m.in. szeroki wachlarz metod płatności, produkty ratalne czy możliwość odroczonej płatności BNPL, wielojęzyczne wersje stron oraz przyjazny UX. A to wszystko po to, by budować świat finansów i e-zakupów dostępny dla każdego. Promując nasze usługi podkreślamy jednocześnie wartości PayU, czyli świat otwarty na wszystkich.

PayU to organizacja międzynarodowa, czy dostrzegasz w związku z tym jakieś wyraźne różnice pomiędzy Polską, a innymi krajami? 

 

PayU to w tej chwili ponad 3000 pracowników reprezentujących 43 narodowości, pracujących niemal na każdym kontynencie, w 20 różnych lokalizacjach. Postrzegam to jako wielką siłę i niezwykły atut naszej społeczności, co w efekcie przekłada się na tak unikalną i bogatą kulturę całej grupy. Zdecydowana większość pracowników w Polsce pracuje na co dzień ze swoimi koleżankami i kolegami z innych krajów, zapewniając wsparcie setkom tysięcy naszych klientów na całym świecie. Co ważne, w obszarze D&I zdecydowaliśmy się działać zarówno na forum lokalnym, jak i globalnym, realizując wspólną wizję i misję naszej organizacji. Zespół polski był organizatorem serii spotkań z pracownikami PayU z całego świata, podczas których rozmawialiśmy nie tylko o naszej różnorodności czy specyficznych dla danego obszaru kwestiach, ale także podkreśliliśmy wspólne dla nas tematy i to jak łączą nas mimo odległości geograficznej. Podsumuję więc, że działając jako PayU globalnie mówimy jednym głosem i podejmujemy wspólnie inicjatywy skupione wokół integralności, otwartości i różnorodności.

W komunikacji PayU znaleźć można hasło Be your true U in PayU – jak Ty je rozumiesz?

 

Bardzo przemawia do mnie definicja DEI opublikowania przez Uniwersytet Michigan – diversity to zaproszenie wszystkich na imprezę, equity to umożliwienie każdemu współtworzenia listy utworów, które będą na niej zagrane, a inclusion oznacza, że każdy będzie mógł do tej muzyki zatańczyć. PayU ma być właśnie miejscem dla każdego, w którym nie tylko zauważamy różnorodność, ale także ją pielęgnujemy, stwarzając perspektywy rozwoju i współtworzenia naszej organizacji.

ziemia technologia 20 lat płatności bez granic PayU

14